Guia d’Entitats Solsonès

Si l’associacionisme és de per si determinant en el devenir de les comunitats i territoris, aquest és especialment important en un territori com el Solsonès. La baixa densitat de població i les mancances associades a l’àmbit rural doten a l’associacionisme d’una importància cabdal per a la cohesió i dinamització social, i també per a la oferta de serveis a la població. Així ho demostra la mateixa realitat social de la comarca, ja que el Solsonès compta amb una gran diversitat i nombre d’entitats associatives (més de 150 per una població del voltant de 13.000 habitants). Però malgrat la importància que com a recurs és en si mateix, l’associacionisme de la comarca del Solsonès topa amb mancances importants, moltes d’elles relacionades amb la divulgació i coordinació entre entitats.

Aquesta Guia pretén ser una ajuda en la dinamització i enfortiment de les dinàmiques associatives a la comarca del Solsonès. Juntament amb la creació del portal electrònic Solsonesviu.info (on també podeu consultar les dades incloses a la Guia), aquesta publicació té per objectiu aportar una eina informativa, bàsica i eficaç, que sigui d’ajuda per a entitats i persones que, sense estar associades, vulguin conèixer més d’aprop la realitat associativa de la comarca del Solsonès.

Botiga.larada.net