Programa “Enfila’t!”: edicions anuals, des del 2009 (Projecte ACTUA)

Els cicles de formació Enfila’t s’enfoquen a l’assistència a les persones grans i a la llar. Són tallers pràctics d’orientació i promoció de l’auto-ocupació. Aquestes formacions inclouen la possibilitat de promoció dels serveis que ofereixen les i els assistents al territori. L’ARADA dinamitza els grups resultants en clau d’inciatives d’emprenedoria col·lectiva per a la auto-ocupació.

Les formacions inclouen dos mòduls d’unes 10 hores cada un. Un primer d’Eines per a la qualitat del servei i idees de negoci (que incou: coneixement de l’entorn / Habilitats personals / altres serveis a les persones grans i a la llar), i un segon sobre el Procés empresarial i recursos per a la gestió (Gestió empresarial aplicada a la oferta de serveis a les persones grans i a la llar / Introducció a l’economia social / Eines de promoció dels serveis a les persones grans i a la llar).