Gènere

Un territori i una comunitat no pot desenvolupar-se si no existeix un entorn d’igualtat d’oportunitats que permeti desenvolupar el potencial social de les persones que l’integren. El context cultural i socioeconòmic actual determina barreres en l’accés a igualtats d’oportunitats en les dones.Cal que disposin d’un entorn que permeti la seva promoció personal i social. Eines, programes i polítiques transversals que garanteixin la seva promoció personal i social de les dones i la seva integració en la presa de decisions i el mercat laboral i econòmic.


Projectes destacats:Projectes realitzats per àrees de treball:


Àrea de coneixement:

 • Participació a les jornades de gènere (Diputació de Barcelona i Institut Català de les Dones)
 • Participació  al Màster de Polítiques de Gènere (UdL)
 • Participació  al Màster de Polítiques de Gènere (UdL)
 • Tallers d’ajuda mútua de Dones Cuidadores (Solsonès)
 • Coordinació de jornades sobre la codpendència en dones cuidadores
 • Coordinació de trobada de dones (Solsonès).

Àrea de Comunicació Social:

 • Guia de recursos per a dones (Solsonès).
 • Guia de recursos per a dones (Calaf i rodalies).
 • Campanya gràfica de gestió del temps (Solsonès).
Àrea d’Innovació Estratègica:

Àrea d’acció local:

 • Disseny i acopanyament en la creació de projectes associatius de dones treballadores de la llar i cuidadores (Solsonès)
 • Recuperació i valorització de la memòria de les dones grans i l’evolució de les seves vivències (Memoral).

Torna a Àmbits de treball