Cabanes de Montgai i Butsènit

Us presentem una nova publicació impulsada per l’Ajuntament de Montgai que té com a objectiu preservar i difondre la història del nostre municipi. Aquest cop hem centrat l’atenció en les construccions de pedra seca, concretament en les cabanes, i també en els marges que dibuixen el nostre paisatge.

Aquestes construccions expliquen com era la vida als nostres
pobles quan l’agricultura era la base fonamental de l’economiade la gran majoria de les famílies. Es tracta d’un patrimoni massa vegades oblidat, poc valorat i sovint destruït. Mentre es treballava en aquest llibre vàrem rebre la grata notícia procedent de la UNESCO que incorporava les construccions de pedra seca a la llista de Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.

Ens sumem a aquest reconeixement i contribuïm amb aquest volum
a preservar-ne la memòria.

Les cabanes i les eres varen jugar un paper molt important al
món rural, actualment en desús per la modernització del camp.
Malauradament han anant desapareixent, però tenim la sort que
algunes encara es conserven en bon estat. Unes altres ens han
arribat modificades o reconvertides per tal d’acollir nous usos
agraris o de lleure.

CABANES DE MONTGAI I BUTSÈNIT
Autoria:
l’Arada, Creativitat Social i Ajuntament de Montgai
Edita: l’Arada, Creativitat Social i Ajuntament de Montgai
Agraïments: Han col·laborat en la recerca d’informació i localització
de les cabanes: Francisco Prats, Jaume Escolà, Jaume Esteve, Joan
Villaró, Josep Maria Darbra, Miquel Amorós, i Xavier Villaró.
Recerca i redacció: Marc Barrera, Marc Serentill
Disseny: Kocori – estudi gràfic.
Correcció: Oriol Valls


Primera edició: 2019
ISBN: 978-84-09-11588-4
Dipòsit Legal: L-745-2019