Àrea d’Acció Local

Coneixement, reflexió i acció són parts d’un cicle quotidià que L’ARADA pretén dur a terme a l’àmbit social i territorial. A partir del reconeixement dels recursos i actors locals, s’acompanya en el disseny i en l’execució de programes i activitats socioculturals, ambientals i econòmics aportant eines per a la mobilització d’aquests recursos i potenciant la creació de xarxes público-privades de col·laboració i treball cooperatiu.


1. Cohesió i promoció social i cultural:

Memòria Popular (+)
Dones i Gent Gran (+)
Gestió d’espais comunitaris concrets (centre cívics i socials) (+)
Valorització i promoció de patrimoni cultural (+)
Teixit associatiu (+)
Mitjans audiovisuals i creatius per a la cohesió social (+)

2. Promoció econòmica:

– Promoció i acompanyament de projectes locals d’emprenedoria econòmica (+)
– Promoció de l’economia social i el cooperativisme (+)

3. Paisatge social i natural:

Foment i Educació Agroecològica (+)
– Projectes d’interpretació i promoció del paisatge: