A partir del Paisatge

A partir del Paisatge, els boscos i la relació de l’home amb l’entorn.
El paisatge és un reflex de la història d’un territori, del què és avui i del què vol ser. El paisatge, a través del record i del fer del dia a dia, ens configura la nostra manera de fer i de voler. Paisatges Vius pretén interpretar el paisatge d’un entorn a través dels seus valors ecològics, però també socials i comunitaris. Tampoc s’escapa d’interpretar la relació que hi ha entre els diferents valors: com la vida a un territori pot afavorir un paisatge en bon estat, i viceversa. És un servei d’interpretació del paisatge a través de la memòria i els recursos naturals. Ho fa a través d’eines audiovisuals i informàtiques, i suports cartogràfics. El servei és especialment interessant per a difondre l’evolució del paisatge en territoris que han patit alguna pertorbació (incendi, riuada, …) o que han tingut un ús intensiu dels recursos paisatgístics.

4 grans accions:

 • 1- Recuperació de la memòria històrica
  Es realitza un treball de recuperació de la memòria històrica i popular, especialment a través de la realització d’entrevistes a les persones més grans, i per tant, a través de fonts orals. Es complementen aquestes amb entrevistes a tècnics i persones clau, la gravació dels paisatges i esdeveniments característics del territori. Es du a terme també una recerca i digitalització de fotografies antigues.
 • 2- Interpretació del projecte i les rutes interpretatives
  El conjunt d’entrevistes i el material audiovisual i gràfic recollit, es sintetitzen en un documental i en una aplicació web que pot estar vinculada al disseny i traç de rutes.
 • 3- Documental audiovisual del projecte
  Pretén difondre els valors del paisatge i la dimensió social i comunitària d’aquest per part dels seus veïns. La part social es combina amb una part més tècnica. Ambdues ens han de permetre conèixer millor l’entorn.
 • 4- Aplicació web per a ordinadors i dispositius mòbils
  Una aplicació web ens permetrà interpretar el paisatge a través dels records i significats locals d’aquells indrets (fonts, baumes, rases, arbres singulars..) que per motius que els mateixos protagonistes ens expliquen, han esdevingut especialment significatius en l’imaginari i identitat del territori. Aquests indrets són identificats al mapa i units per rutes que es dissenyen amb aquesta intenció. Des d’aquesta podem observar també l’evolució del paisatge a través d’eines cartogràfiques i suports fotogràfics.
 • Projectes realitzats:
  – Inventari de patrimoni cultural i natural del Sud del Solsonès. Territori de Masies (Projecte ACTUA).
  – Disseny, coordinació i guiatge de rutes de “Territori de Masies des de la seva gent” (Projecte ACTUA).
  – Edició de Guies: “Territori de Masies, Turisme i cultura al Sud del Solsonès”.
  – Edició del butlletí semestral “Territori de Masies”.
  – Inventari dels paratges naturals emblemàtics del Miracle (Riner) i la seva vinculació i importància social.
  – Memòria i Paisatge a Guardiola de Berguedà. Guardiola de Berguedà, un municipi lligat al seu entorn.
  – El paisatge com a recurs cultural i turístic: El Miracle: història recent d’un paisatge dinàmic (ruta, panells interpretatius, mapa interactiu i documental).
  – Disseny de projectes d’interpretació del paisatge a la Serra de Castelltallat.
  – Disseny de projecte d’interpretació del paisatge agrari a la Vall de Lord.
  – Disseny del projecte de custòdia agrària del Solsonès (juntament amb el Grup Natura del Solsonès).