Disseny d’entorns creatius de retorn social de resultants per a l’avaluació i sostenibilitat de programes i projectes

Així com resulta cabdal realitzar un retorn als participants i agents locals que es veuen influenciats per les accions i productes generats, és important saber-ho fer adequadament, i preferiblement amb eines i canals sempre oberts a la retro-alimentació d’aquests. Entenem per entorns creatius de retorn social aquells que faciliten aquesta tasca, integrant les noves tecnologies i les estratègies metodològiques de la participació-implicativa.