Solsonès Viu: pla de dinamització de l’associacionisme al Solsonès

Amb les mateixes pretensions que el projecte “Implementaci ó Participativa del PAI del Solsonès”, el mes de juliol s’inicià un projecte de Consolidació d’un Grup de treball en Associacionisme que, entre altres funcions, haurà d’implementar participadament accions del PAI del Solsonès amb l’objectiu de millorar la realitat de l’associacionisme a la comarca, així com al cerca de recursos econòmics, materials i humans per a la continuació del procés. El treball s’ha plasmat en l’elaboració d’una Guia d’entitats Associatives del Solsonès i d’una coordinadora web i en l’oferta de diferents formacions destinades a la gesti ó de projectes i d’entittats.