Cohesió social

La nostra societat ha general col·lectius que, per varis motius, s’han situat en risc d’exclusió. Parlem de persones grans, de joves a les zones rurals, de dones, de nouvinguts, etc. Treballar per a la seva integració requereix de crear entorns de diàleg, de projectes de sensibilització, com de promoció social i personal.


Projectes destacats:Projectes realitzats per àrees de treball:


Àrea de coneixement:

  • Mirades de Barri: projecte audiovisual participatiu al Barri Antic de Manresa.
  • Reporters de Calaf (ACNE i ARADA): taller formatiu i d’acció creativa de reflexió sobre el barri antic de Calaf. Elaboració de curtmetratges reflexius sobre el barri.
Àrea de Comunicació Social:
Àrea de Comunicació Social:
Àrea d’Acció Local:

Torna a Àmbits de treball