Formació en comunicació social per a projectes culturals i turístics

Curs d’iniciació:
“Estratègia comunicativa, imatge i disseny web, per al producte cultural i turístic en zones rurals.”

Dates: del 26 de febrer al 9 d’abril (8 sessions).
Lloc: ECA d’Olius (Escola de Capacitació Agrària del Solsonès) i al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.
Alumnes: 20
Contingut impartit:
L’estratègia comunicativa del nostre producte.
– Com comunicar la intangibilitat del producte turístic i cultural (què oferim i què volem comunicar?)
– Introducció als sistemes de gestió de continguts, confecció web amb WordPress i e-marketing.
– Nocions bàsiques de llegibilitat, control d’imatge i disseny (photoshop).
– Teoria i pràctica a partir de projectes propis.
– E-marketing (l’ús d’internet i les xarxes socials per a publicitar i vendre els nostres productes i serveis).