Material expositiu del projecte interpretatiu “Quaderns de viatge, memòria popular en Super 8 mm”

‘Quaderns de viatge, memòria popular en Super 8 mm’ és un projecte de cerca de filmacions en els formats subestàndard de 8mm i Super 8mm, amb l’objectiu de posar en va or el patrimoni cultural popular de la Catalunya central. Els resultats ens permeten reviure des de la mirada dels seus protagonistes, expressions tant personals com el cinema domèstic i el cinema amateur entre els anys 60 i 80. El projecte facilita alhora la conservació del material recollit en formats digitals, per la posterior re-apropiació del mateix pels seus protagonistes i pel conjunt de la gent del territori, per qui esdevé part del seu patrimoni cultural popular.

El disseny l’hem creat des de L’ARADA:
Roll-up’s expositius, cartells, mailings, imatge corporativa, audiovisual interactiu, publicitat on-line.

super8.larada.net (+)

8-expo-quaderns-de-viatge-super-8 7-expo-quaderns-de-viatge-super-8 6-expo-quaderns-de-viatge-super-8 5-expo-quaderns-de-viatge-super-8 4-expo-quaderns-de-viatge-super-8