Coneixement de l’entorn i turisme sostenible

El coneixement de l’entorn natural i cultural és clau per als pobles. El turisme sostenible i cultural permet el reconeixement del territori en la seva globalitat i de manera sostenible amb l’entorn. El coneixement és tant important entre pobles veïns com pels visitants que venen de zones més diferents al nostre territori.


Projectes destacats:Projectes realitzats per àrees de treball:


Àrea de Coneixement

  • Inventari de patrimoni culutral i natural del Sud del Solsonès. Territori de Masies (Projecte ACTUA)
  • Disseny, coordinació i guiatge de rutes de “Territori de Masies desde la seva gent” (Projecte ACTUA)
  • Edició de Guies: “Territori de Masies, Turisme i cultura al Sud del Solsonès”
  • Edició del butlletí semestral “Territori de Masies”.
  • Participació en l’edició del llibre “Models turístics del Solsonès” Editat per IPCENA.

Àrea de Comunicació Social

  • Elaboració del portal web de Territori de Masies.
  • Redacció i disseny de la publicació sobre turisme i cultura al Sud del Solsonès (Projecte ACTUA).

Àrea d’Innovació Estratègica

  • Elaboració d’un portafoli de productes culturals i turístics del Sud del Solsonès (Projecte ACTUA).
  • El paisatge com a recurs cultural i turístic: “El Miracle. Història recent d’un paisatge dinàmic” (ruta, panells interpretatius, mapa interactiu i documental).
  • El paisatge i la memòria de Guardiola de Berguedà.
Àrea d’Acció Local:

Torna a Àmbits de treball