Edició de Llibres per al projecte “Territori de Masies, turisme i cultura al Sud del Solsonès”

Després de quatre anys de treball en el projecte comunitari Territori de Masies, surt a la llum la primera publicació. En aquesta primera edició, en un primer bloc la publicació ens introdueix, de mà de veïns i entitats, als diferents poblets i parròquies del Sud del Solsonès i a la seva cultura i patrimoni. El segon bloc està dedicat a quatre moments claus i singulars de Territori de Masies: l’Origen de la pagesia i la prehistòria, amb la descripció de 17 elements prehistòrics; Recórrer la Terra de Frontera; l’Edat mitjana, amb la descripció de diferents torres i castells de les contrades, i l’explicació de l’origen de molts dels nostres petits pobles i les seves viles-closes; El Barroc rural i l’expansió de la masia; i finalment les Guerres Carlines. La publicació, amb nombroses fotografies i il·lustracions, pretén acostar-nos al nostre patrimoni amb la intenció de facilitar el reconeixement i descoberta entre veïns i també per visitants. Per a completar la descoberta, el llibre convida a visitar el patrimoni que s’hi descriu, i a visitar el Museu Diocesà de Solsona, que alberga gran part del valuós patrimoni de les nostres contrades.

Pots consultar també la segona publicació, “Paisatge, biodiversitat i món rural”.
Amb 250 pàgines, el llibre presenta una breu història de l’evolució de la pagesia, i com aquesta utilitza els recursos del seu entorn. En la segona part del llibre es presenten 20 grans paisatges del baix Solsonès, des de prats, fi ns als boscos de pinassa i el paisatge de pobles i masies. Cadascun d’ells és presentat per un veí o veïna, amb el relat personal d’un indret que és important pel veïna.

Els paisatges són presentats també entre curiositats i usos per part de la pagesia i veïns, i entre curiositats científi ques o naturalistes. La tercera part del llibre està destinada als espais naturals d’especial interès del baix Solsonès, i la quarta part és dedicada a la regeneració del paisatge després de l’afectació per grans incendis, introduint-hi un breu relat del foc del 1998 i evidenciant els diferents actors i entitats del territori que participen tant en la seva prevenció com extinció.