“Projecte Molsa”: recuperació de la història de la pagesia a La Molsosa i rodalies des d’una perspectiva popular (Projecte ACTUA)

El “Projecte Molsa. Recuperació de la memòria popular de la pagesia a la Molsosa i rodalies”, s’inicia el gener de 2009. És promogut per diverses associacions culturals de La Molsosa i el seu entorn i neix a partir d’un procés de desenvolupament comunitari anomenat ACTUA: Implementació participativa del PAI del Solsonès (Actua.larada.net). La gent dels diferents municipis del Sud del Solsonès prioritzen aquelles accions sorgides en el Pla d’Acció Integral del Solsonès (definit en un procés participatiu previ, el Projecte ESPAIS, promogut també per l’Arada). Al municipi de La Molsosa es consensua tirar endavant accions encaminades a reforçar l’associacionisme i alhora la pagesia. Des d’aquests objectius les entitats culturals interessades ens reunim mensualment a partir del gener de 2009 per dissenyar el projecte, definir els recursos necessaris i mobilitzar aquells que no tenim a l’abast.

Projecte Molsa s’acaba acotant, doncs, en una iniciativa que pretén capacitar les entitats culturals per a la recuperació de la memòria històrica, tasca que ja desenvolupen des de fa molts anys i que sovint constitueix una de les seves activitats més importants. A partir de la formació que s’oferirà des de La Molsosa —però que no serà únicament destinada a aquest territori— es desenvoluparà un cas pràctic acompanyat i tutelat per professionals. Aquest cas pràctic no és altre que l’explicació de la vida a pagès durant el segle XX i fins el primer gran èxode rural.

Projecte Molsa persegueix diverses finalitats:

  • Donar a conèixer la història de La Molsosa a partir de fonts orals fins els anys setanta.
  • Visibilitzar i donar rellevància a la important tasca en recuperació de la història popular que estan duent a terme associacions i grups del nostre territori.
  • Valoritzar i respectar l’experiència de vida i el saber d’aquelles persones que ens han obert pas, les persones grans.
  • Esdevenir una eina didàctica per acompanyar projectes similars que es puguin desenvolupar des d’associacions no professionals. En aquest sentit, el DVD que s’adjunta inclou tant material formatiu i de suport, com el documental del projecte Molsa.

Projectemolsa.larada.net

EL PROJECTE MOLSA from L’ARADA on Vimeo.