Campanya gràfica sobre la gestió del temps de les dones (Solsonès)

Aquesta campanya s’ha realitzat per centrar l’atenció en el reconeixement –personal i social– de la feina que quotidianament realitzen centenars de dones a la comarca, moltes vegades sense ser-ne conscients, i per la qual no tenen dret a jubilació un cop arribades a una avançada edat.

“No tot el treball suposa estar ocupada al mercat laboral. I, per aquest motiu, moltes vegades queda invisibilitzat (la gent de fora casa no sap què fas), sense remuneració (són feines que es fan per lligams familiars sense rebre’n contraprestació econòmica), però sobretot sense reconeixement administratiu (els anys treballats no figuren en cap còmput oficial com el de la Seguretat Social) ni sovint social (tot i saber el que es fa a casa, per a molta gent ser mestressa de casa no és treballar).”

Fragments com aquests sintetitzen el missatge que el Projecte Dones i Gent Gran pretén difondre.

Rellotge_2 Rellotge_1Rellotge_3