“Xarxa Enfila’t!”: disseny i acopanyament en la creació de projectes associatius de dones treballadores de la llar i cuidadores (Solsonès)

La Xarxa de Dones uneix dos objectius d’actuació claus en la dinamització social del territori: la promoció social i professional de les dones i l’atenció a l’augment demogràfic de la població envellida.

Ofereix serveis a les persones grans des dels locals socials, seguint els objectius de “l’envelliment actiu” concepte desenvolupat per la OMS l’any 2001. Aquest serveis es desenvolupen des de fa 4 anys i fins al moment a Llobera i Sant Climenç, i es complementa aquesta atenció amb l’oferta de serveis a domicili.

En l’actualitat s’ha extès el marc territorial d’aquestes actuacions i s’ofereixen serveis d’atenció a persones grans a municipis veïns com Cardona, Biosca, Torà i ara també Calaf, per tal de fer més viable la xarxa de dones cuidadores professionals. La xarxa s’amplia extracomarcalment i extra provincialment, doncs el programa prioritza l’atenció real dins l’activitat diària dels habitants dels diferents municipis atesos, més que la demarcació propiament oficial.

Per a potenciar i promocionar aquesta xarxa de dones, es segueixen dos linies d’actuació: s’ofereix formació en gestió del temps i en RESUM l’autoocupació des del cooperativisme, donant eines professionals i personals per a fer el pas cap a l’empresa pròpia.

Paral·lelament, es dona relleu social i reconeixement públic a les labors desenvolupades dins el rol femení i familiar a través d’actes formatius públics, tallers grupals dinàmics, i publicacions bimensuals del Butlletí Dona i Gent Gran.

El projecte ofereix també la possibilitat de participar en un espai d’ajuda mútua entre dones en general, i de manera més concreta un grup entre cuidadores que tenen algun familiar al seu càrrec i amb problemes de dependència. S’ofereixen trobades i formacions per tal d’impulsar la xarxa de dones i la seva vesant d’emprenedoria social.