Segona publicació de Territori de Masies: Paisatges, biodiversitat i món rural

Amb 250 pàgines, el llibre presenta una breu història de l’evolució de la pagesia, i com aquesta utilitza els recursos del seu entorn. En la segona part del llibre es presenten 20 grans paisatges del baix Solsonès, des de prats, fi ns als boscos de pinassa i el paisatge de pobles i masies. Cadascun d’ells és presentat per un veí o veïna, amb el relat personal d’un indret que és important pel veïna.

Els paisatges són presentats també entre curiositats i usos per part de la pagesia i veïns, i entre curiositats científi ques o naturalistes. La tercera part del llibre està destinada als espais naturals d’especial interès del baix Solsonès, i la quarta part és dedicada a la regeneració del paisatge després de l’afectació per grans incendis, introduint-hi un breu relat del foc del 1998 i evidenciant els diferents actors i entitats del territori que participen tant en la seva prevenció com extinció.

Llibre 251 pàg.

Preu: Preu base 25€ (segons punt de enda) – Descompte pels socis de Territori de Masies.

TM-2