Participació i innovació territorial i social

Per a fer possible la participació ciutadana cal que la gent vulgui participar, pugui participar i en sàpiga. Cal doncs que la creació d’espais i estructures participatives s’acompanyi de programes de sensibilització i aprenentatge. Aquests processos acompanyen a la creació d’espais i estructures participatives concebuts com a espais de generació d’alternatives locals sostenibles i de mediació i negociació de conflictes. L’obertura d’aquests espais a la població i el manteniment d’espais de creativitat social (mitjançant metodologies d’intervenció social i d’art comunitari i l audiovisual) són factors indispensables. La integració d’aquests factors s’ha plasmat en una metodologia pròpia derivada de la Investigació-Acció-Participativa que culmina en la creació de xarxes d’acció local.


Projectes destacatsProjectes realitzats per àrees de treball:


Àrea de Coneixement:

 • Sessions sobre participació local al màster de participació i Sostenibilitat de la UAB
 • Sessions de participació i desenvolupament rural a l’Enginyeria Agrònoma de la UPC (assignatura polítiques públiques)
 • Edició del butlletí semestral ‘ACTUA: Fem coses al Sud del Solsonès’
 • Edició del diari de barri  antic de Calaf ‘ Barri Amunt’
 • Participació a les Jornades d Participació i Comunitat (Departament de Benestar Social  i Família)
 • Participació en la jornada sobre la Participació ciutadana en el Desenvolupament Local.
 • Assessorament en metodologies i tècniques participatives: Projecte PLEAS. Pla Estratègic Antidrogues del Solsonès, Associació SOL del Solsonès.
 • Assessorament en metodologies i tècniques participatives: Assessorament a la planificació i redacció d’un projecte d’obertura de mecanismes polítics de participació ciutadana. Ajuntament de Pinós.
 • Publicacions a CIS-UAM; Universidad Libre de Sevilla; UAB; Ministerio.
 • Formadors en economia social – Programa Fescoop- APOSTA i Generalitat de Catalunya.

Àrea de Comunicació Social:

 • Edició del PAI del Solsonès- Pla d’Acció Col·lectiu
 • Edició i mobilització del Pla d’Acció Col·lectiu del barri antic de Calaf.
 • Publicacions a CIS-UAM; Universidad Libre de Sevilla; UAB; Ministerio.

Àrea d’Innovació Estratègica:

 • Elaboració participada del Pla d’Acció Col·lectiva del Barri Antic de Calaf.
 • Elaboració participada del Pla d’Acció Integral del Solsonès.

Àrea d’acció local:

 • Participació al Congrés de Desenvolupament Rural al CTFC.
 • Projecte ACTUA: Fem Coses al Sud del Solsonès. Pla de Desenvolupament Comunitari.
 • Barri Amunt. Pla de Desenvolupament Comunitari del Barri Antic de Calaf.
 • Projecte ESPAIS: Investigació Acció Participativa pel desenvolupament del Solsonès.

Torna a Àmbits de treball