Edició del diari del barri antic de Calaf “Barri Amunt”

El diari ‘Barri Amunt’ és un diari que ha servit com a eina de retorn del pla comunitari amb el mateix nom que s’ha iniciat al barri antic de Calaf. És una eina cabdal per fer arribar les valoracions, acords i propostes adoptades col·lectivament en el procés de participació-implicativa del pla comunitari. És també una eina de comunicació dels recursos locals, activitats, així com un canal més del pla comunitari d’expressió de la gent del barri, així com de treball de temàtiques candents en el mateix.