El Pla Comunitari del barri antic de Calaf, “Barri Amunt”

El Pla de Desenvolupament Comunitari BARRI AMUNT de Calaf, és, com el projecte ESPAIS i el projecte ACTUA, un procés participatiu que neix de la inquietud per a la cerca d’alternatives de desenvolupament comunitari i de la recuperació de la responsabilitat col·lectiva en el devenir de la realitat territorial i comunitària del lloc on vivim. S’emmarca en el Pla de Barris del nucli antic de Calaf, i parteix de la voluntat de l’Ajuntament de Calaf de fer-ne participativa l’aplicació, així com d’obrir les portes a la metodologia implicativa comunitària que aplica l’Arada a través dels plans comunitaris.

La última fase del procés participatiu del pla comunitari del nucli antic de Calaf “Barri Amunt”, abans de la fase d’Acció, la fase de “Pla d’Acció”, es construeix a partir dels resultats i reflexions de les fases també participatives de diangosi, i d’estratègia. Aquest fase s’emmarca en el pla comunitari Barri Amunt, i a través del seu procés de participació-implicativa dels i les veïnes amb el barri antic, busca contribuir en la concreció i impuls de projectes per la millora del barri des de la seva gent. Concretament, aquesta sessió de treball serveix per revisar les línies estratègiques i les accions formulades en l’anterior taller participatiu, de manera que en surtin projectes o programes específics i operatius. L’objectiu és definir projectes i veure quins recursos humans i d’altre índole es consideren necessaris per impulsar-los. Depenent de l’interès i motivació respecte als projectes que es consideren prioritaris i importants a aplicar al barri, es configuraren uns primers “grups de treball o d’interès” per començar a incidir més directament en la reforma i millora del barri. En una següent fase aquests grups van portar a terme projectes diversos com la promoció col·lectiva del comerç al barri antic, la recuperació de la memòria popular, la promoció de l’auto-ocupació de dones en l’atenció a gent gran, o la promoció de l’associacionisme.

La força que mou aquest procés és la que mostra com els veïns/es també poden incidir en l’entorn per millorar-lo col·lectivament, i que per tant en som co-responsables, i no només “actors passius” enfront el què l’ajuntament faci o deixi de fer. Davant la situació de crisi econòmica encara es fa més evident la necessitat d’impulsar projectes amb la implicació ciutadana, i per això més visible les possibilitats de canvi que en poden sorgir.