Plans de promoció de territoris rurals i barris desafavorits

Elaboració participada de plans de promoció culutral, social i econòmica de territoris rurals i barris desafavorits (especialment interessant des del punt de vista de Plans de Barris —Plans d’Intervenció Integral— i Plans de Desenvolupament Comunitari).


Projectes destacats:Projectes realitzats per àrees de treball:


Àrea de coneixement:

 • Participació al Congrés de Desenvolupament Rural al CTFC
 • Participació a les jornades de desenvolupament rural de la Vall del Riu Corb
 • Participació a la publicació “Quaderns per a l’autogestió” (UNILCO), amb l’article “Apologia a la quotidianitat”)
 • Publicació CIMAS
 • Publicació UNILCO
 • Disseny de projectes d’investigació sobre la gestió forestal (ICTA-UAB, ARADA)
 • Participació en la Jornada de Habitatge Rural.
Àrea de Comunicació Social:
Àrea d’Innovació Estratègica:

Àrea d’acció local:

 • Projecte ACTUA: Fem Coses al Sud del Solsonès. Pla de Desenvolupament Comunitari.
 • Barri Amunt. Pla de Desenvolupament Comunitari del Barri Antic de Calaf.
 • Projecte ESPAIS. Elaboració d’una diagnosi integral participativa del Solsonès.
 • Elaboració d’una diagnosi integral del barri antic de Calaf.

Torna a Àmbits de treball