Promoció econòmica

Elaboració d’estratègies integrals de promoció de l’economia local a través del


Projectes destacats:

Projectes realitzats per àrees de treball:


Àrea de Coneixement:

  • Programa Enfila’t!: Foment de l’economia cooperativa en l’atenció a les persones.
  • Participació en el programa AraCoop (Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya).
  • Servei d’assessorament i acompanyament en la creació d’empreses d’iniciativa social (Solsonès, Calaf).

Àrea de Comunicació:

  • Elaboració d’un catàleg i campanya gràfica de promoció del comerç del barri antic de Calaf.
Àrea d’Innovació Estratègica:

Àrea d’Acció Local:

  • Projecte ACTUA: Fem Coses al Sud del Solsonès. Pla de Desenvolupament Comunitari.
  • Projecte Barri Amunt. Pla de Desenvolupament Comunitari del Barri Antic de Calaf.
  • Elaboració d’un pla estratègic de foment del comerç al Barri Antic de Calaf.
  • Elaboració i execució participativa d’un pla de promoció del territori “Territori de Masies” (Projecte ACTUA).

Torna a Àmbits de treball