Elaboració d’un catàleg i campanya gràfica de promoció del começ del barri antic de Calaf

La promoció comercial del nucli antic és una antiga reivindicació de veïns i comerciants que, darrerament, s’ha pogut organitzar gràcies a la seva implicació en els espais de participació promoguts en el pla comunitari Barri Amunt, impulsat per l’Ajuntament de Calaf i amb el suport de L’ARADA. Entre les propostes per millorar la situació comercial del barri d’aquest programa s’hi compten: la recuperació de baixos per a noves empreses, d’acord amb un projecte en curs per elaborar un cens de locals buits a la Plaça Gran, i la consegüent estimulació de la seva ocupació; la formació per a comerciants i nous emprenedors, l’articulació territorial, la promoció turística i la promoció comercial conjunta, entre d’altres. Aquest butlletí és fruit d’aquesta iniciativa conjunta de promoció de comerç del barri.

Vegeu-lo al nostre canal Issuu clicant aquí.

http://campanyacalaf.files.wordpress.com/2013/09/cataleg-comerc_vfinal.pdf