Elaboració d’un pla estratègic de foment del comerç al Barri Antic de Calaf.

Respon a l’objectiu de potenciar el manteniment i estabilitat del comerç existent. Que el comerç sigui també un reclam turístic.

Aquesta iniciativa té per objectiu la dinamització comercial del consum al barri a través de la creació d’un grup de treball que analitzi abordi el tema de cara a la població, els consumidors, els comerciants i l’ajuntament. Es parteix d’un diagnosi, i d’un anàlisi relaciónal entre les variables causals que entre elles configuren la situació general en la què es troba el barri. Es conclou amb un seguit de propostes estratègiques de les quals es prioritzen segons la seva importància en clau d’impacte en el mapa causal de l’estat del barri, segons l’interès d’implicar-s’hi per tirar-les endavant del veïnat i agents socials, i finalment, segons la viabilitat i accessibilitat de fer-les reals. Finalment, aquestes iniciatives, que posteriorment es portaran a terme, són: crear una campanya/marca en la què, per una banda es fomenti la consciència del què suposa el consum local, i per altra aglutini i revaloritzi aquests comerços locals sota una estratègia empresarial pròpia. Es contempla també la urgència de generar algun impuls d’atracció turístico-comercial que serveixi de pilar per afavorir poc a poc la reintroducció de comerços al barri, com podria ser la realització d’una part del mercat o d’un mercat específic de manera periòdica entre la Plaça Gran i la Plaça de les Eres.