Elaboració i execució participativa del pla de promoció del sud del Solsonès: “Territori de Masies” (Projecte ACTUA)

“Territori de Masies” neix amb la pretensió de dinamitzar i promocionar el territori i la cultura del sud del Solsonès a partir del treball en xarxa entre entitats culturals, iniciatives de turisme, d’hostaleria, propietaris forestals i agricultors/ramaders de productes locals i/o de qualitat, i està basat en metodologies participatives.

La promoció local de ‘Territori de Masies’ esdevé una posada en valor integral del territori. A través de la gestió i promoció dels recursos tangibles i intangibles de les viles, masies, esglésies, ermites, terrenys forestals i agrícoles, espais fluvials, fauna i flora, el projecte implica a una diversitat d’actors, entre propietaris, administracions i entitats locals. L’acció de custòdia d’aquest patrimoni passa per la seva valorització del patrimoni natural, rural i cultural, i es concreta de manera informal en grups de treball, col·laboracions i promocions conjuntes, i de manera més formal a través de convenis que col·laboració que permeten l’assessorament a particulars i el desenvolupament d’accions pròpies de promoció del patrimoni. Les entitats que estan involucrades són les associacions culturals de la zona, l’Associació turisme Rural del Solsonès, altres entitats professionals, associacions de propietaris forestals, associacions professionals, i els Ajuntaments de Pinós, La Molsosa, Pinell del Solsonès, Clariana de Cardener i Llobera (membres de l’Agrupació de Municipis del Sud del Solsonès, creat en el marc del Projecte ACTUA, en el qual s’anima a les persones del Sud del Solsonès a emprendre, des del treball en xarxa i col·laboració amb iniciatives existents, aquells projectes que consideren beneficiosos pel territori).També formen part del grup veíns/es propietaris/es particulars del territori, interessats en la seva promoció. L’àmbit d’intervenció són els municipis de La Molsosa, Pinós, Riner, Llobera, Clariana de Cardener i Pinell de Solsonès.

L’objectiu general del projecte és la consolidació del sector turístic al Sud del Solsonès, tímidament emergent però amb una manca d’ordenació i promoció dels seus recursos, en un context adaptat al turisme familiar i cultural de proximitat. Amb aquesta ordenació es pretén consolidar una identitat i marca comuna per tot el territori, coherent amb la del Solsonès i la Catalunya Central. Aquesta es consolida a partir del desenvolupament del recurs intangible del Carlisme, el Barroc Rural, i de la Catalunya Vella (relacionada amb la ruta Nacional del Pirineu Comtal), i sobretot a partir del recurs, tangible i intangible, que és el paisatge rural i la seva conservació. Cada eix implica el tractament d’una sèrie de temes que tenen a veure amb un lloc determinat del territori durant un moment històric determinat i per tant, el seu anàlisi, interpretació, promoció i conservació. La vessant interpretativa es desenvolupa a nivell de promoció del patrimoni a través de butlletins i panells interpretatius. La vessant de conservació es gestiona a través de l’agrupació l’Arada amb acords informals de custòdia entre propietaris, i també a través d’assessorament i formació a particulars.

El projecte va acompanyat de la difusió de les activitats d’oci, turisme i hostaleria que existeixen al territori, que es promocionen des de les diferents suports de difusió del projecte, així com a través d’activitats formatives específicament destinades a elles.