Xarxa Coop

Xarxa Coop

Xarxa Coop

Què és XARXACOOP? Xarxa d’entitats/emprenedors/empreses, treballadors en definitiva, sense ànim de lucre però sense ànim de perdre de qualsevol sector,