Com treballem

L’ARADA treballa  partint dels interessos i voluntats locals per desplegar eines i processos de concertació, participació comunitària i acció conjunta i en xarxa.
Entenem el treball en xarxa amb la diversitat d’agents locals com la base per la construcció d’iniciatives amb repercussions sostenibles de transformació social.
Des d’una metodologia pròpia de participació implicativa (derivada de la Investigació-Acció-Participativa), des de L’ARADA creiem que l’èxit dels nostres projectes passa tant per la apropiació col·lectiva i compartida del seu sentit com de la voluntat de fer-los avançar.