Mirades de Barri iniciarà al març el recull de “mirades” del barri antic de Manresa

mirades-cover Mirades de Barri és un projecte de creació d’espais de reflexió entorn al identitat del barri com a fet dinàmic i divers, basat en el reconeixement i la potenciació de la identitat positiva. Mirades del barri està dissenyat per l’Arada i promogut per l’Ajuntament de Manresa.

El projecte es centra en la producció d’un producte audiovisual participatiu que aculli les mirades de persones del barri i de persones nouvingudes. Durant el procés participatiu d’execució del projecte i d’experimentació (reflexió-acció) entorn a les realitats del barri, es realitza també un procés de cohesió social i aprenentatge d’eines audiovisuals d’expressió col·lectiva.

Crear espais de reflexió i reconeixement de diferents ‘mirades’ del barri històric de Manresa  és imprescindible per potenciar elcomplex procés de construcció i expressió d’una identitat social dinàmica. Una identitat que alberga les mirades de persones grans i joves, i d’orígens diversos.

Existeix al barri un fort poder identitari, com també una predisposició a participar i impulsar projectes des de diverses entitats i persones del mateix.

Aquest projecte vol evidenciar, de mans dels seus protagonistes, la idiosincràsia d’un barri amb una gran diversitat històrica de veïns i veïnes.