0%
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

PLENARI ACTUA- Recull de valoracions de la feina feta fins ara des de l’ACTUA i propostes de millora.

A continuació podràs ajudar-nos a millorar el projecte ACTUA responent algunes preguntes. L'enquesta és anònima i té una part de valoració i propostes de millora en general, i una per a cadascuna de les cinc àrees de treball: 

  • Paisatges Pagesos
  • Economia Social i Solidària
  • Acció Associativa
  • Col·lectius Vulnerables
  • Comunicació, gestió i avaluació oberta i participada
  • Centre de Recursos per a l'impuls i suport a projectes locals

Els resultats s'incorporaran al debat del plenari general que tindrà lloc el dia 13 de febrer, on et convidem a assistir.

Moltes gràcies!

 

 

 

 

En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades formen part de la base de dades "ACTUA- Fem Coses al Baix Solsonès i rodalies”, La unitat responsable del fitxer és la cooperativa l'Arada. Les dades recollides s'emmagatzemen amb les mesures de seguretat i confidencialitat establertes legalment. Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit  actua@larada.coop

Aquesta enquesta és anònima.

El registre de les teves respostes a l'enquesta no contindrà cap dada que t'identifiqui, excepte en el cas que una pregunta de l'enquesta ho demani explícitament.

Si has fet servir una clau per a accedir a l'enquesta, assegura't que aquesta clau no formi part de cap de les teves respostes. La clau es gestiona en una base de dades separada de l'enquesta i només es fa servir per indicar si has completat o no l'enquesta. No hi ha cap manera d'identificar les teves respostes a partir d'aquesta clau.