Projectes Memòria i Natura als PEINs de Montbui, Montgai, Pinell, Castelltallat i el Miracle

Els projectes enmarcats en els PEINS són projectes de reconeixement i sensibilització social entorn el paisatge, els seus usos, els actors que participen en la seva gestió, i en l’impacte i canvis d’un entorn amb usos cada cop més socials. S’inicien el 2014 i es despleguen el 2015, buscant la continuitat i sostenibilitat en el futur.

A través de plafons interpretatius elaborats participadament, eines audivisuals, fotografies antigues, rutes i altres formats, amb el veïnat i entitats locals el projecte preten reinterpretar-la des de la òptica de la memòria social i des de la relació entre l’espai natural, el creixement urbà, i la modelació social del paisatge per part de tots els seus agents socials. Obrir un espai de reconstrucció del contracte social entre conurbació urbana, pagesia i espai natural, evidenciant les externalitats positives d’un paisatge ben gestionat.

Aquestes relacions i valors es fan molt més evidents analitzant-les en clau històrica, i des de l’evolució del creixement urbà del poble, així com del canvi d’usos de l’entorn natural de Santa Margarida de Montbui.

PEINS PEINS-2 PEINS-3 PEINS-4