Serveis

Dividim les Àrees de treball segons el procés lògic de la nostra pròpia metodologia de Participació-Implicativa:

Àrea de Coneixement
El coneixement és fonamental per a la promoció d’un territori i d’una comunitat. Abans d’iniciar qualsevol programa o actuació cal que el territori o població s’hagi reconegut entre ell. Una premissa bàsica en la nostra forma de treballar és la creació d’espais de reconeixement entre sabers tècnics i populars i la creació de nou coneixement a partir de la seva integració. L’ARADA disposa de línies de recerca pròpies en metodologies d’intervenció i participació social. Elabora estudis i recerques entorn els diferents àmbits de treball, ofereix formacions i cursos i campanyes de sensibilització que afavoreixin l’aprofundiment de diferents realitats.

Àrea de Comunicació Social
La comunicació social és la disciplina que s’encarrega d’assegurar que el coneixement flueixi, fomentant la comunicació positiva que potenciï el diàleg, la mobilització i la crida. La comunicació és doncs la base de la generació de coneixement i accions de transformació social, i permet el seguiment i avaluació efectives de les intervencions. Realitzem projectes de formació, assessorament i disseny especialment destinats a projectes socials i culturals, amb la missió de donar solucions específiques a problemes concrets de disseny, de generació de continguts i la  comunicació convencional i on-line des d’un mètode racional i analític.

Àrea d’Innovació Estratègica
La innovació es basa en el coneixement i el reconeixement dels recursos locals que permeten la planificació estratègica i creativa que ens haurà de permetre assolir les voluntats i objectius que té un territori o grup. La diversitat de discursos enriquirà tant les alternatives que es proposin en les diferents estratègies com els recursos disponibles per a dur-les a terme. Aquest imperatiu en les intervencions i serveis de L’ARADA seria inviable si no es basés tant en processos participatius com en la creació d’estructures participatives que integrin actors públics i privats.

Àrea d’Acció Local
Coneixement, reflexió i acció són parts d’un cicle quotidià que L’ARADA pretén dur a terme a l’àmbit social i territorial. A partir del reconeixement dels recursos i actors locals, s’acompanya en el disseny i en l’execució de programes i activitats socioculturals, ambientals i econòmics aportant eines per a la mobilització d’aquests recursos i potenciant la creació de xarxes público-privades de col·laboració i treball cooperatiu.