Cohesió i promoció social i cultural

Memòria Popular:

  • Recuperació de la història  i la cultura local a través de les fonts orals. La recuperació de la memòria oral és un espai de recuperació i dignificació però alhora també un procés de dinamització cultural.

Gestió d’espais comunitaris concrets (centre cívics i socials):

  • La metodologia de la participació implicativa (diagnosi/estratègia/pla d’acció/acció) s’aplica en aquest cas des d’un espai comunitari concret. Aquest acull els diferents processos de reflexió, definició d’estratègia i accions que finalitzen en projectes d’emprenedoria social.  Aquesta modalitat s’oferta en àmbits on manquen espais socials de trobada, on es requereix de l’existència d’un espai neutral, o on es vol accelerar el procés fins a la fase de creació de projectes des de la gent. Treballem a través de processos de creativitat social i de l’enfortiment en les relacions sinèrgiques entre les gents i agents locals, per la creació d’iniciatives i l’èxit en la seva sostenibilitat social i econòmica.

Valorització i promoció de patrimoni cultural:

  • Potenciació i promoció de la cultura local com factor determinant en el benestar comunitari i com a eina de foment de la creació de xarxes col·laboratives que poden ser extrapolables a altres sectors.  Aquest és un dels sectors on és més evident i s’ha treballat més la copromoció des del sector públic i privat. Promocionar-lo significa també aportar eines per a consolidar el treball en xarxa entre aquests grups i a partir d’aquest posar en valor el patrimoni intangible del territori i una comunitat, potenciar la identitat positiva i la cohesió social, i alhora, dignificar i promoció la imatge territorial i atreure visites. Indirectament , per tant, afavorir també el turisme i el comerç local.

Teixit associatiu:

  • Assessorament i eines per al disseny i execució de projectes socials i culturals, així com  plans de dinamització i promoció de l’associacionisme. Disseny i execució de projectes de coordinació i treball en xarxa des del teixit associatiu i des d’estructures de governança, així com per a Ajuntaments. Gestió i organització d’actes.

Mitjans audiovisuals i creatius per a la cohesió social:

  • Les arts són avui una eina utilitzada amb tot tipus de col·lectius i realitats com un catalitzador de la creativitat social. Els projectes de dinamització social que L’ARADA desenvolupa a través de les arts, especialment les eines audiovisuals, generen espais i processos d’anàlisi i expressió comunitaria en clau reflexiva i propositiva. Aquests processos vinculen el reconeixement de l’entorn, i d’un mateix en aquest, amb el posicionament davant d’ell. Estimulen el reconeixement de la diversitat, la reflexió crítica, l’acció propositiva, i la cohesió social.