Dones i Gent Gran

  • Projectes realitzats:
    – Programa Enfila’t. Edicions anuals, des del 2009 (Projecte ACTUA).
    – Projecte Dones i Gent Gran. Promoció de l’auto-ocupació de dones en l’atenció a la gent gran i a la llar al Sud del Solsonès, Alta Segarra i Cardona.