Foment i Educació Agroecològica

Des d’aquesta línia es posa promociona el territori a partir de la difusió dels seus valors, però també a través de l’evidència dels recursos existents per a la gestió sostenible i de la cartografia de projectes de la zona gestionats de forma sostenible. La sensibilització i pedagogia al voltant de l’agoecologia abarca també la memòria històrica, la consciència i recuperació de la cultura popular, i les vivencies més personals i actuals al voltant dels sectors productius que vertebren al vida dels habitants d’un territori.

L’ARADA utilitza sempre que és necessari, eines gràfiques, web, i audiovisuals per a facilitar aquesta tasca educativa i de foment de l’agroecologia.

  • Projectes realitzats:
    – Inventariat del patrimoni de varietats locals de plantes cultivades i el seu ús a Baix Solsonès (coordinació i suport) (Projecte ACTUA).
    – Disseny i dinamització del projecte Varietats Locals al Sud del Solsonès (AAVV Freixient, L’ERA) (Projecte ACTUA).
    – Coordinació i dinamització de tallers de “Poda de restauració d’arbres fruiters antics”.