Promoció i acompanyament de projectes locals d’emprenedoria econòmica:

Promoció i acompanyament de projectes locals d’emprenedoria econòmica (turisme, cultural, comercial, agraris i agroecològics, atenció a les persones).

 • Disseny d’estratègies creatives de promoció local i territorial, i de sectors econòmics determinats, en coordinació i integrats a estratègies globals, i a partir de metodologies de participació implicativa. Aquestes hauran de ser capaces de crear i promocionar xarxes de governança local. Amb aquestes, potenciació de la identitat positiva i cohesió social i territorial.Posada en valor del producte local del territori, de l’existent i promoció de la creació de nou producte local, coherent amb una estratègia de de promoció del consum intern i també turística. Disseny i establiment de canas de venda directa i circuits curts de comercialització. Promoció de noves iniciatives de transformació del producte local i foment de l’emprenedoria, especialment destinat a dones i joves.Estratègia de turisme cultural que permet interioritzar i posar en valor les externalitats positives associades al paissatge i a la gent que hi viu (àmbits social, cultural, ambiental-ecològic i el productiu, producte local).Creació de nous jaciments d’ocupació (en especial a les zones rurals), i especialment destinat als nous col·lectius de risc (dones i joves).

  Posada en valor dels recursos tangibles i intangibles del territori. Desenvolupament de l’economia rural i la renda agrària. Adaptació territorial de l’estratègia emprenedora (Creació de xarxes i integració horitzontal amb altres sectors per la innovació productiva).

 • Projectes realitzats:
  – Elaboració i execució participativa d’un pla de promoció del territori “Territori de Masies” (Projecte ACTUA)
  – Assessorament, coordinació i dinamització en la creació i funcionament de l’associació Territori de Masies (Projecte ACTUA)
  – Disseny del programa ‘Racons Vius: acondicionament participat de paratges naturals emblemàtics del Sud del Solsonès’ (Territori de Masies)
  – Assessorament sobre la Custòdia del Territori. Solsonès (Projecte ACTUA).
  – “Pomes de muntanya a la Vall de Lord”: Assessorament i  disseny d’un model empresarial d’economia social d’impacte territorial (juntament amb Gedi sccl i Frescoop sccl)