Valorització i promoció de patrimoni cultural

Potenciació i promoció de la cultura local com factor determinant en el benestar comunitari i com a eina de foment de la creació de xarxes col·laboratives que poden ser extrapolables a altres sectors.  Aquest és un dels sectors on és més evident i s’ha treballat més la copromoció des del sector públic i privat. Promocionar-lo significa també aportar eines per a consolidar el treball en xarxa entre aquests grups i a partir d’aquest posar en valor el patrimoni intangible del territori i una comunitat, potenciar la identitat positiva i la cohesió social, i alhora, dignificar i promoció la imatge territorial i atreure visites. Indirectament , per tant, afavorir també el turisme i el comerç local.

  • Projectes destacats:
  • Inventari de patrimoni cultural i natural del Sud del Solsonès. Territori de Masies (Projecte ACTUA).