Àrea de Comunicació Social

La comunicació social és la disciplina que s’encarrega d’assegurar que el coneixement flueixi, fomentant la comunicació positiva que potenciï el diàleg, la mobilització i la crida. La comunicació és doncs la base de la generació de coneixement i accions de transformació social, i permet el seguiment i avaluació efectives de les intervencions. Realitzem projectes de formació, assessorament i disseny especialment destinats a projectes socials i culturals, amb la missió de donar solucions específiques a problemes concrets de disseny, de generació de continguts i la  comunicació convencional i on-line des d’un mètode racional i analític.


ORGANITZACIÓ


EDICIÓ i EINES EN COMUNICACIÓ


FORMACIÓ

Eines i estratègies de la comunicació 2.0, eines digitals:
Avui en dia, el domini d’eines i estratègies de la comunicació 2.0 i altres eines digitals és d’una impotancia cabdal tant per a la transmissió informativa de projectes i activitats, com pel foment de la participació activa. Com fer política de comunicació on-line? Quines xarxes socials utilitzar i per què? Identificació dels instruments i eines més adequades. Participació ciutadana 2.0

Eines i estratègies de la comunicació gràfica i audiovisual
:
El missatge entra tant o més per la imatge, pels ulls, com pel contingut explícit que volem transmetre. Avui, el disseny, la comunicació gràfica i audiovisual són una exigència alhora de fer arribar missatges, així com per movilitzar al públic interessat. L’ARADA utilitza i domini varietat d’eines i estratègies de comunicació que utilitza en els processos comunitaris i de desenvolupament territorial, tant a nivell informatiu com pro-actiu, en la creació de xarxes d’acció local.