Pla de comunicació

Elaboració de plans per a la comunicació de diagnosis, projectes i altres plans d’intervenció. Coneixement i eines per a la identificació dels missatges, com establir un calendari d’accions, com seleccionar els canals de comunicació, la valoració d’indicadors i seguiment, etc.