Serveis de comunicació, disseny gràfic i audiovisual

Comunicació, té la seva arrel en la paraula llatina “communicare”, que significa “posar en comú”. Davant les voluntats municipals de millorar l’eficiència i l’èxit de projectes que busquen un impacte i resposta social, la ‘comunicació social’, entesa com l’ampliació i la millora dels espais i estratègies de comunicació amb la ciutadania, esdevé una inversió clau.

L’experiència de L’ARADA permet oferir un servei de qualitat sobre canals i estratègies que faciliten el diàleg entre Ajuntament i ciutadania civil organitzada o no organitzada. Aquest diàleg s’enfoca tant en assolir una comunicació fluïda per generar participació i implicació ciutadana, com en la prevenció i mediació en conflictes en que la comunicació resulta una eina essencial.

Per tal de fomentar i millorar la tasca comunicativa d’un Ajuntament o entitat social, ofererim una línia de formació i assessorament en comunicació que tracta diversos aspectes, com Eines i estratègies de la comunicació 2.0, Llenguatge i eines de comunicació social, Plans de comunicació amb la ciutadania, Recursos per l’accés i participació de la població.

Aquests serveis es pot oferir tant en formació, com en acompanyament i assessorament en un procés real.

Serveis:

  • Conceptualització, actualització i gestió de portals web
  • Redacció i edició de publicacions tècniques i divulgatives
  • Conceptualització i edició de publicacions periòdiques i butlletins electrònics
  • Plantejament i elaboració de continguts per a exposicions i plafons interpretatius
  • Disseny i elaboració de continguts per a materials divulgatius (fulletons, pòsters, etc.)
  • Realització audiovisual