Àrea de Coneixement

El coneixement és fonamental per a la promoció d’un territori i d’una comunitat. Abans d’iniciar qualsevol programa o actuació cal que el territori o població s’hagi reconegut entre ell. Una premissa bàsica en la nostra forma de treballar és la creació d’espais de reconeixement entre sabers tècnics i populars i la creació de nou coneixement a partir de la seva integració. L’ARADA disposa de línies de recerca pròpies en metodologies d’intervenció i participació social. Elabora estudis i recerques entorn els diferents àmbits de treball, ofereix formacions i cursos i campanyes de sensibilització que afavoreixin l’aprofundiment de diferents realitats.


RECERCA:


Elaboració de Diagnosis participatives i Diagnosis tècniques. La realització de bones diagnosis és la base per a una intervenció social efectiva i de qualitat. La riquesa d’aquest treball va relacionada amb la complexitat de l’anàlisi realitzat, del qual la diversitat de punts de vista n’esdevé un bon indicador. És per tant important per nosaltres no només incloure el major número de postures i veus representatives de l’entorn d’intervenció, sinó fer partíceps a la diversitat de gents i agents locals en la construcció comuna del coneixement d’un diagnosi.

 • Projectes realitzats:
  Projecte ESPAIS. Elaboració d’una diagnosi integral participativa del Solsonès.
  – Elaboració d’una diagnosi integral del barri antic de Calaf.

Recerca en Metodologies participatives. La llarga experiència de L’ARADA en el treball i innovació en processos participatius i comunitaris, ens ha dut al desenvolupament d’una metodologia pròpia, i un coneixement expert en metodologies participatives. Avancem en aquest àmbit, en la pràctica i en la recerca teòrica, per tal d’identificar els millors indicadors d’una metodologia participativa efectiva.

Recerca en Intervenció comunitària i Desenvolupament local. L’experiència de L’ARADA en la creació de projectes comunitaris i iniciatives pel desenvolupament local abarca una gran diversitat de temàtiques. Totes elles, enfocades per a l’estimulació de l’emprenedoria social, cultural i ocupacional, i la creació de xarxes, s’acompanyen d’una continuada recerca per millorar-ne els repercusions locals.

Recerca en patrimoni natural, social i cultural

 • Projectes realitzats:
  Estudi sobre el patrimoni natural del Sud del Solsonès (en col·laboració amb el Grup de Natura del Solsonès).
  – Memòria i Paisatge a Guardiola de Berguedà. Guardiola, un municipi lligat al seu entorn.
  – El paisatge com a recurs cultural i turístic: El Miracle: història recent d’un paisatge dinàmic (ruta, panells interpretatius, mapa interactiu i documental).

SENSIBILITZACIÓ:


Sensibilització i aprenentatge a la comunitat local i al territori. La sensibilització és alhora una acció d’estimulació del debat que enfoquem a través de campanyes concretes, i a través del mateix treball comunitari com una eina de movilització i participació social. Aquest aprenentatge continuat és imprescindible i inevitable en la construcció d’espais de reflexió-acció comunitaria, on la diversitat és també imprescindible i inevitable per a l’avenç de projectes amb beneficis i repercusions col·lectives.

 • Projectes realitzats:
  – Disseny, redacció i coordinació del butlletí “Dones i Gent Gran” que pretén informar sobre la realitat de les persones grans i les dones al Sud del Solsonès, Torà, Bosca, Calaf i Cardona.
  – Organització i coordinació de jornades sobre Envelliment Actiu (Solsonès).
  – Tallers d’ajuda mútua de Dones Cuidadores (Solsonès).

  – Coordinació de jornades sobre la codependència en dones cuidadores.

  – Coordinació de trobada de dones (Solsonès).

  – Interpretació del Gran Incendi Forestal del 1998
  .
  – Inventariat del patrimoni de varietats locals de plantes cultivades i el seu ús a Baix Solsonès (coordinació i suport) (Projecte ACTUA).

JORNADES I FORMACIONS EXTERNES

 • Jornades i formacions realitzades
  – Sessions sobre participació local al màster de participació i Sostenibilitat de la UAB.
  – Sessions de participació i desenvolupament rural a l’Enginyeria Agrònoma de la UPC (assignatura polítiques públiques).
  – Participació a les Jornades de Participació i Comunitat (Departament de Benestar Social  i Família).
  – Participació en la jornada sobre la Participació ciutadana en el Desenvolupament Local .– Participació al Congrés de Desenvolupament Rural al CTFC.
  – Participació a les jornades de desenvolupament rural de la Vall del Riu Corb.
  – Participació en la Jornada de Habitatge Rural.
  – Participació a les jornades de gènere (Diputació de Barcelona i Institut Català de les Dones).
  – Participació  al Màster de Polítiques de Gènere (UdL).
  – Participació al Congrés de Desenvolupament Rural al CTFC.

ARTICLES

 • Articles realitzats:
  – Participació a la publicació “Quaderns per a l’autogestió” (UNILCO), amb l’article “Apologia a la quotidianitat”).
  – Publicació CIMAS.– Publicació UNILCO.– Participació en l’edició del llibre “Models turístics del Solsonès” Editat per IPCENA.
  – Coedició (ERA, l’ARADA), del llibre “Varietats de plantes cultivades al baix Solsonès. L’hort.” Autoria: Florinda Plans i Lluïsa Rosés.
  – Coedició i dinamització de la publicació “Venim de l’Hort” del projecte Varietats Locals del Sud del Solsonès (Projecte ACTUA).
  – Publicació a revista de bones pràctiques del CIS-CIMAS amb l’article : Reporter@s de Calaf: recuperación de la memoria del comercio de barrio De la memoria a la reinterpretación. El audiovisual como herramienta de dinamización en contextos rurales de Catalunya (L’ARADA + Marta Ricart).