Àrea d’Innovació Estratègica

La innovació es basa en el coneixement i el reconeixement dels recursos locals que permeten la planificació estratègica i creativa que ens haurà de permetre assolir les voluntats i objectius que té un territori o grup. La diversitat de discursos enriquirà tant les alternatives que es proposin en les diferents estratègies com els recursos disponibles per a dur-les a terme. Aquest imperatiu en les intervencions i serveis de L’ARADA seria inviable si no es basés tant en processos participatius com en la creació d’estructures participatives que integrin actors públics i privats.


1. Disseny i execució de projectes d’intervenció comunitària (+):
(Creació de xarxes, Assessorament, Treball tècnic)


2. Elaboració de plans estratègics (+)


3. Integració de col·lectius de risc:
Gent Gran: envelliment actiu (+)
Nouvinguts: sensibilització comunitària, diàlegs, integració, cohesió (+)
Gènere: promoció personal i social del col·lectiu de dones (+)


4. Participació Ciutadana Implicativa:
Formació en tècniques participatives (+)
Disseny i coordinació d’espais i processos de participació i concertació social (+)


5. Assessorament i formació per a la promoció de processos artístics i creatius per a la dinamització social (+)


6. Mediació i negociacions comunitàries (+)


7. Avaluació participada de projectes i intervencions (+)
(Disseny d’entorns creatius de retorn social de resultants per a l’avaluació i sostenibilitat de programes i projectes.)


8. Disseny d’entorns creatius de retorn social de resultants per a l’avaluació i sostenibilitat de programes i projectes (+)