Disseny i coordinació d’espais i processos de participació i concertació social

Tant per obligació legal en molts casos, com per l’augment de la sensibilitat en la necessitat de crear espais de participació, en els darrers anys han estat moltes les administracions i les entitats que han impulsat processos participatius amb finalitats concretes (definició d’estratègies de desenvolupament, elaboració de plans urbanístics, elaboració d’impactes ambientals, resolució de conflictes, etc.), i també estructures participatives (comissions de participació, reglaments de participació, consells de poble o de barri, pressupostos participatius, etc.).

Tant els processos com les estructures participatives són totalment permeables en el context social on es desenvolupen, que alhora depèn, com és ben sabut, de factors supralocals tals com factors i tendències econòmiques i socials. En l’actual context socioeconòmic l’aparició de nous conflictes socials s’accelera, i també amb ella la necessitat de resoldre’s i negociar-los per tal de poder avançar en el benestar social de la comunitat o poble. Molt sovint aquesta aparició brusca de conflictes incrementa la complexitat dels processos i estructures participatives, i evidencia l’aportació de noves eines de gestió adaptades a la situació actual.

Des de l’Arada, s’ofereixen serveis d’assessorament en processos participatius ja iniciats i en l’avaluació, seguiment i consolidació d’estructures participatives, com de disseny de nous projectes. Aquests poden centrar-se en l’elaboració de plans urbanístics, elaboració d’impactes ambientals, definició d’estratègies de desenvolupament, resolució de conflictes, i també estructures participatives (comissions de participació reglaments de participació, consells de poble o de barri, pressupostos participatius, etc.).

 • Projectes realitzats:
  – Projecte ESPAIS: Investigació Acció Participativa pel desenvolupament del Solsonès.
  – Elaboració participada del Pla d’Acció Col·lectiva del Barri Antic de Calaf.
  – Elaboració participada del Pla d’Acció Integral del Solsonès.
  – Disseny de projectes d’investigació sobre la gestió forestal (ICTA-UAB, L’ARADA).
  – Elaboració i execució participativa d’un pla de promoció del territori “Territori de Masies” (Projecte ACTUA).