Elaboració de plans estratègics:

– Plans de Desenvolupament Comunitari.
– Pla Estratègic de Desenvolupament Local.
– Pla Estratègic de Desenvolupament Rural.
– Projectes de Promoció econòmica.

 • Projectes realitzats:
  – Projecte ACTUA: Fem Coses al Sud del Solsonès. Pla de Desenvolupament Comunitari.
  – Barri Amunt. Pla de Desenvolupament Comunitari del Barri Antic de Calaf.
  – Elaboració del Pla d’Acció Integral del Solsonès.
  – Elaboració d’un pla estratègic de foment del comerç al Barri Antic de Calaf.
  – Solsonès: Pla de dinamització de l’Associacionisme al Solsonès.
  – Elaboració i execució participativa d’un pla de promoció del territori “Territori de Masies” (Projecte ACTUA).
  – Formació en disseny de projectes.