Formació en tècniques participatives

L’Arada consta d’un equip expert en tècniques de dinamització en la gestió i estimulació de la participació, tant en generar emprenedoria en els àmbits social, cultural i empresarial, com en la gestió interna de grups, on la participació facilita l’èxit de projectes i del treball en equip.

L’Arada ofereix tallers formatius a mida, a partir de tallers de 4 hores, a tècnics i responsables d’ens locals en el marc de tècniques participatives que permetin desenvolupar de manera òptima processos participatius o el desenvolupament i maduresa d’estructures participatives.

Les tècniques de participació social que s’aporten es poden diferenciar segons:

 • Tècniques per al disseny inicial del procés
 • Tècniques per a la negociació inicial amb la població
 • Tècniques en la mobilització i dinamització per a la participació
 • Tècniques en la gestió dels espais participatius
 • Tècniques d’anàlisi dels resultats creats en els espais participatius
 • Tècniques d’avaluació i de seguiment

Aquestes tècniques van destinades a garantir tant la representativitat dels actors que participen en els processos, com la qualitat de les seves aportacions, així com l’anàlisi i disseny d’estructures de governança en les polítiques públiques, que integrin els actors públics i privats.

 • Projectes realitzats:
  – Assessorament en metodologies i tècniques participatives. Projecte PLEAS Pla. Estratègic Antidrogues del Solsonès, Associació SOL del Solsonès.    
  – Assessorament en metodologies i tècniques participatives. Assessorament a la planificació i redacció d’un projecte d’obertura de mecanismes polítics de participació ciutadana. Ajuntament de Pinós.