Gent Gran, envelliment actiu:

Formació i assessorament en processos d’envelliment actiu i emprenedoria col·lectiva de dones.

En les intervencions comunitàries que ofereix l’Arada, es posa especial d’èmfasi en la promoció dels col·lectius de risc. Sens dubte avui en dia el col·lectiu de gent gran n’és un de protagonista, sigui en el món rural i fora d’ell.

De manera específica es treballa amb aquest col·lectiu des de les xarxes de cuidadores i d’atenció a la llar, oferint serveis de proximitat destinats a promoure l’autonomia personal i social d’aquest col·lectiu,on des d’ell mateix es defineixen projectes propis i actius.  Entre altres serveis destaquen intervencions de valorització de la memòria oral  de persones grans i la creació d’espais per a la reflexió de l’actualitat des de la seva experiència.