Nouvinguts: sensibilització comunitària, diàlegs, integració, cohesió

El treball en la diversitat és un punt de partida inevitable i imprescindible per garantir l’efectivitat del treball en la intervenció social, la construcció de projectes comunitaris, la innovació estratègica. La metodologia de treball de L’ARADA es basa en la premissa del reconeixement de la diversitat i la integració del màxim de voluntats i discursos per a fer avançar els projectes, els plans i les activitats que duem a terme.

Els serveis i projectes que realitzem, directament enfocats al col·lectiu de nouvinguts, o indirectament treballant-hi a través de metodologies participatives, van encarats especialment a garantir aquesta participació i reconeixement col·lectiu. És doncs a través de la construcció d’identitats i discursos comuns, com els nostres projectes treballen i estimulen la cohesió social.