Processos artístics i creatius per a la dinamització social

Les arts són avui una eina utilitzada amb tot tipus de col·lectius i realitats com un catalitzador de la creativitat social. Els projectes de dinamització social que L’ARADA desenvolupa a través de les arts, especialment les eines audiovisuals, generen espais i processos d’anàlisi i expressió comunitària en clau reflexiva i propositiva. Aquests processos vinculen el reconeixement de l’entorn, i d’un mateix en aquest, amb el posicionament davant d’ell. Estimulen el reconeixement de la diversitat, la reflexió crítica, l’acció propositiva, i la cohesió social.

  • Projectes realitzats:
    – Mirades de Barri: projecte audiovisual participatiu al Barri Antic de Manresa.
    – Reporters de Calaf (ACNE i ARADA): taller formatiu i d’acció creativa de reflexió sobre el barri antic de Calaf. Elaboració de curtmetratges reflexius sobre el barri.